open menu
close menu

Standing Exhibition

Sculptures from Shiseido Art House's Collection in 2022

Period : January 25(Tue) —

MUKAI Ryōkichi, AOKI Noe, YASUDA Kan, YAMAGUCHI Makio, IIDA Yoshikuni, KOSHIMIZU Susumu, IWATA Rury, SUZUKI Osamu, HORIUCHI Masakazu, Emilio GRECO, Marino MARINI, HAKAMATA Kyōtarō, YANAGIHARA Yoshitatsu, FUNAKOSHI Yasutake, TAKADA Hiroatsu
(17 works by 15 artists)