open menu
close menu

Standing Exhibition

Sculptures from Shiseido Art House's Collection in 2021

Period : January 19(Tue) to mid-December, 2021

Artists : Yasutake Funakoshi, Yoshitathu Yanagihara, Susumu Koshimizu, Osamu Suzuki,
Marino MARINI, Pericle FAZZINI, Giacomo MANZÙ, Henry MOORE, Masakazu Horiuchi,
Ryokichi Mukai, Kan Yasuda, Kathura Funakoshi, Yoshikuni Iida
(21 works by 13 artists)